Wykorzystaj zalety wirtualizacji dzięki technologiom wirtualnego środowiska pracy. Wykorzystaj zalety wirtualizacji dzięki technologiom wirtualnego środowiska pracy.
Wykorzystaj zalety wirtualizacji dzięki technologiom wirtualnego środowiska pracy.
Intel® Core™ vPro™ processor family

Technologie wirtualnego środowiska pracy

Tradycyjne architektury środowiska pracy nakładają duże obciążenie na zasoby IT, wiążą się z ogromnymi kosztami i ograniczają potencjał innowacyjny i konkurencyjność firmy. Rozwiązanie? Technologia wirtualnego środowiska pracy!

Tradycyjne architektury środowiska pracy nakładają duże obciążenie na zasoby IT, wiążą się z ogromnymi kosztami i ograniczają potencjał innowacyjny i konkurencyjność firmy. Rozwiązanie? Technologia wirtualnego środowiska pracy!

Główną przyczyną wysokiej złożoności infrastruktury komputerowej tradycyjnego środowiska pracy jest ścisłe sprzężenie między poszczególnymi elementami tworzącymi stanowisko: sprzętem, systemem operacyjnym, aplikacjami i osobowością użytkownika. Rozbicie tego ścisłego sprzężenia doprowadzi do niezależności tych elementów i ich cykli eksploatacji, zmniejszy poziom złożoności, uprości zarządzanie, zwiększy elastyczność i szybkość, a ostatecznie — obniży koszty. Rozdzielenie sąsiednich warstw to istota wirtualnych komputerów klienckich.

Wirtualizacja może nastąpić między dowolnymi elementami, a im więcej oddzielnych elementów, tym więcej zalet możliwych do uzyskania. Centralny hosting wszystkich danych eliminuje ryzyko kradzieży i utraty danych, zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia spełnianie wymogów zgodności. W szczególności w przypadku korzystania z cienkich urządzeń dostępowych o długim czasie eksploatacji zużycie energii znacząco zmniejsza się.

Wreszcie technologie wirtualnego środowiska pracy umożliwiają elastyczny dostęp do środowiska pracy z dowolnego miejsca i urządzenia — to na pewno przyciągnie cyfrowe pokolenie Y.

Jak więc znaleźć właściwe technologie wirtualnego środowiska pracy dla firmy?

Firma Fujitsu to kompleksowy dostawca wirtualnych komputerów klienckich. Celem naszej koncepcji wirtualnego środowiska pracy jest usunięcie złożoności oraz zmniejszenie pracochłonności i ogólnego ryzyka komponowania wszystkich elementów, dzięki czemu można pokonać wiele przeszkód w pomyślnej realizacji rozwiązania zgodnego z potrzebami i celami firmy oraz wybrać właściwe technologie.

Co więcej, ścisła współpraca z liderami rynku, takimi jak Citrix, Microsoft i VMware, umożliwia nam stosowanie najlepszego na rynku oprogramowania do wirtualizacji na podstawie standardów branżowych. Produkty infrastrukturalne firmy Fujitsu, takie jak serwery Fujitsu PRIMERGY x86, systemy pamięci masowej Fujitsu ETERNUS, terminale Fujitsu FUTRO i inteligentne klienty zero stanowią doskonałą podstawę do tego celu.

Właśnie tutaj może pomóc firma Fujitsu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zobaczyć, w jaki sposób firma Fujitsu może pomóc w znalezieniu właściwej technologii wirtualizacji środowiska pracy dla firmy.


Kontakt