Wirtualne komputery klienckie

Wirtualne komputery klienckie

Prostota i bezpieczeństwo

Rozwiązania wirtualizacji desktopów firmy Fujitsu pomagają w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa usług — elastycznie i ekonomicznie. Ponadto koncepcja wirtualnych komputerów klienckich firmy Fujitsu ogranicza do minimum czas i ryzyko wdrażania i zarządzania.

Wirtualne komputery klienckie

Rozwiązania wirtualizacji desktopów firmy Fujitsu to najlepsze w swojej klasie technologie wirtualizacji i wypróbowane produkty infrastruktury.

Nasze rozległe doświadczenie projektowe i szeroka wiedza z zakresu wirtualizacji umożliwiają nam dostarczanie kompleksowych rozwiązań cyklu eksploatacji — od doradztwa, oceny i projektu aż po wdrażanie, ciągłe zarządzanie i konserwację.

Rozwiązania wirtualnych komputerów klienckich firmy Fujitsu mogą być pomocne w następującym zakresie:

  • Redukcja czasu, kosztów i pracochłonności zarządzania poprzez centralizację
  • Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa środowisk wirtualnych desktopów
  • Szybkie wdrażanie nowych systemów operacyjnych i aplikacji  
  • Zapewnienie pozycji firmy w technologicznej awangardzie
  • Wsparcie inicjatyw BYOD w celu zwiększenia mobilności aplikacji biznesowych i uzyskania optymalnej wydajności użytkowników końcowych
  • Fantastyczna oferta wydajnych, efektywnych i bezpiecznych urządzeń końcowych