Zarządzana mobilność

Zarządzana mobilność

Zapewnienie antropocentrycznego środowiska pracy

Zarządzana mobilność firmy Fujitsu to kompletna usługa zarządzania i wsparcia urządzeń, aplikacji i użytkowników przy konsekwentnej realizacji wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Pełna kontrola nad infrastrukturą mobilną

  • Zarządzanie wszystkimi urządzeniami mobilnymi, od konfiguracji do wycofania z eksploatacji
  • Uzyskanie wglądu w różne, rozproszone geograficznie rozwiązania mobilne i kontrola nad nimi
  • Realizacja zasad bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych
  • Utworzenie firmowej witryny z aplikacjami
  • Zwiększenie indywidualnej wydajności i współpracy zespołowej
  • Zrównoważenie osobistego wyboru i firmowej kontroli
  • Uproszczenie dostarczania umożliwia nowym użytkownikom samodzielną rejestrację przez Internet
  • Redukcja kosztów zakupu urządzeń i opłat roamingowych
  • Łatwe wycofywanie z eksploatacji zgubionych lub skradzionych urządzeń
  • Rozróżnienie urządzeń będących własnością pracownika i firmy pod kątem selektywnego resetowania