Usługi współpracy

Usługi współpracy

Kompleksowe wsparcie dla użytkowników podczas wyszukiwania i udostępniania informacji umożliwia im wydajną i ekonomiczną współpracę z kolegami z całego świata.

Kompleksowa współpraca

 • Łatwa komunikacja i udostępnianie informacji ze wszystkich urządzeń
 • Obsługa użytkowników wszystkich typów, od kierownictwa i wymagających użytkowników aż po pracowników bez biurka i pracowników mobilnych
 • Jedno logowanie i integracja usługi Active Directory
 • Centralne zarządzanie infrastrukturą w zakładzie i poza nim
 • Szeroki wybór poziomów dostępności i opcji rozmiaru

Zintegrowane usługi

 • Fujitsu Messaging wykorzystuje Microsoft Exchange 2010 do zapewnienia obsługi najnowszych rozwiązań poczty e-mail
 • Usługi Fujitsu SharePoint wykorzystują Microsoft SharePoint, aby umożliwić użytkownikom szybsze wyszukiwanie i udostępnianie informacji
 • Fujitsu Office Communication wykorzystuje rozwiązanie Microsoft Lync w celu zapewnienia właściwego sposobu komunikacji z właściwą osobą — dostępna jest komunikacja głosowa, wideo oraz udostępnianie aplikacji lub PowerPoint

Elastyczne, dopasowane rozwiązania

 • Pełna personalizacja i parametryzacja
 • Łatwe dodawanie nowych użytkowników i wykorzystanie zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej Fujitsu według potrzeb
 • Identyfikacja celów biznesowych, ocena istniejącej infrastruktury i licencji w celu ustalenia optymalnego rozwiązania z zakresu współpracy
 • Elastyczne plany miesięcznych opłat z uwzględnieniem zmiany potrzeb firmy