Ocena środowiska pracy

Ocena środowiska pracy

Środowisko pracy musi dostosowywać się do zmian w funkcjonowaniu firmy. Wypróbowana, standardowa ocena środowiska pracy firmy Fujitsu oferuje efektywną analizę zasobów środowiska pracy IT. Zapewnia szczegółowe zalecenia umożliwiające zwiększenie efektywności i pomaga jasno określić priorytetowe wymagania odnośnie proponowanych rozwiązań.

Ta usługa wsparcia i doradztwa zaczyna się od opartej na narzędziach analizy bez agenta prowadzonej przez wyspecjalizowanego doradcę, która prezentuje bieżącą sytuację infrastruktury. Zalecenia są przygotowywane na podstawie tych ustaleń i ogólnych celów firmy. Uzyskany raport umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących strategii w środowisku pracy, które będą zgodne z ogólnymi celami firmy.

Co otrzymuje klient

  • Szczegółową analizę faktycznego stanu środowiska pracy z uwzględnieniem klasyfikacji istniejących grup użytkowników i listy aplikacji 
  • Czytelny obraz potencjalnego rezultatu planowanych rozwiązań dotyczących środowiska pracy
  • Fachową pomoc w wyborze odpowiedniej technologii do obsługi środowiska pracy 
  • Konsultacje z uwzględnieniem wielu dostawców
  • Wgląd w możliwe schematy migracji

Więcej informacji

Po zebraniu i przeanalizowaniu danych o aktualnej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest zarządzanie środowiskiem pracy firmy Fujitsu, czyli ekonomiczna usługa zapewniająca obsługę i pomoc techniczną w zakresie informatycznych stanowisk pracy — przez cały cykl eksploatacji i w stałej, atrakcyjnej cenie za każde stanowisko.