Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy firmy Fujitsu zapewniają centralne zarządzanie całym cyklem eksploatacji zasobów IT użytkowników końcowych — od dostarczenia zasobów, poprzez obsługę aż po utylizację.

Zarządzanie cyklem eksploatacji zasobów IT użytkowników końcowych

Zarządzanie rozproszonym miejscem pracy

 • Indywidualna konfiguracja środowiska pracy
 • Spersonalizowana instalacja
 • Centralna obsługa obejmująca aktywną globalną obsługę serwisową, konserwację i wsparcie

Usługi zarządzania drukiem

 • Ekspercka ocena infrastruktury
 • Zapewnienie właściwej funkcjonalności i mocy we właściwym miejscu
 • Konsolidacja i kontrola floty drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 • Uzyskanie wglądu w wydatki na infrastrukturę i materiały eksploatacyjne do drukowania i kontrola nad nimi

Standaryzacja i optymalizacja usług

 • Procesy z całodobową 24/7 obsługą internetową dla wszystkich użytkowników
 • Wspieranie wydajności użytkowników końcowych we wszystkich oddziałach firmy i krajach
 • Redukcja ryzyka i kosztów dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów
 • Wstępne ustalone umowy dotyczące poziomu usług (SLA) i wybór transparentnych modeli wyceny