The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Zarządzana mobilność

Zapewnienie antropocentrycznego środowiska pracy

Zarządzana mobilność firmy Fujitsu to kompletna usługa zarządzania i wsparcia urządzeń, aplikacji i użytkowników przy konsekwentnej realizacji wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Usługi klientów wirtualnych

Wszechstronne rozwiązanie wirtualizacji pulpitu i aplikacji, które zostało opracowane, aby pomóc w zmniejszeniu kosztów IT, zwiększeniu indywidualnych możliwości każdego pracownika i zapewnieniu solidnego bezpieczeństwa danych.

Dowiedz się więcej

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy firmy Fujitsu zapewniają centralne zarządzanie całym cyklem eksploatacji zasobów IT użytkowników końcowych — od dostarczenia zasobów, poprzez obsługę aż po utylizację.

Dowiedz się więcej

Usługi współpracy

Kompleksowe wsparcie dla użytkowników podczas wyszukiwania i udostępniania informacji umożliwia im wydajną i ekonomiczną współpracę z kolegami z całego świata.

Dowiedz się więcej

Zespół serwisowy

Od samoobsługi pracownika aż po wsparcie ekspertów — zapewniamy całodobowe usługi w wielu strefach czasowych i językach. Nasze proaktywne podejście umożliwia identyfikowanie i eliminowanie problemów, zanim zdążą one wywrzeć wpływ na działanie firmy.

Dowiedz się więcej

Ocena środowiska pracy

Środowisko pracy musi dostosowywać się do zmian w funkcjonowaniu firmy. Wypróbowana, standardowa ocena środowiska pracy firmy Fujitsu oferuje efektywną analizę zasobów środowiska pracy IT. Zapewnia szczegółowe zalecenia umożliwiające zwiększenie efektywności i pomaga jasno określić priorytetowe wymagania odnośnie proponowanych rozwiązań.

Ta usługa wsparcia i doradztwa zaczyna się od opartej na narzędziach analizy bez agenta prowadzonej przez wyspecjalizowanego doradcę, która prezentuje bieżącą sytuację infrastruktury. Zalecenia są przygotowywane na podstawie tych ustaleń i ogólnych celów firmy. Uzyskany raport umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących strategii w środowisku pracy, które będą zgodne z ogólnymi celami firmy.

Dowiedz się więcej