Ujednolicona komunikacja i współpraca

Ujednolicona komunikacja i współpraca

Wspomaganie innowacji poprzez integrację

Warto zastąpić wyspy komunikacji z wieloma urządzeniami, wieloma zespołami wsparcia i oddzielnymi strategiami rozwiązaniem ujednoliconej komunikacji, która jest uproszczona, płynna i spójna.

Płynna komunikacja i wydajna współpraca

Usługi współpracy i urządzenia klienckie firmy Fujitsu mogą pomóc zmienić sposób prowadzenia działalności.

  • Zapewnienie prostej i spójnej obsługi użytkownika
  • Łączenie ludzi z potrzebnymi informacjami i zasobami — gdy ich potrzebują
  • Zapewnienie szczelnego bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami
  • Redukcja kosztów podróży i wpływu na środowisko poprzez zastąpienie spotkań wideokonferencjami i wirtualnymi środowiskami współpracy
  • Umożliwienie pracownikom mobilnym wydajniejszej pracy
  • Przyspieszenie dostępu do informacji w celu poprawy obsługi klienta
  • Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT w celu ograniczenia kosztów i złożoności zarządzania